Supply Chain Matters

In uw goederenstroom is er wellicht ruimte voor verbetering. Dat weet u als ondernemer ongetwijfeld zelf. De verbeterpunten ontdekken is niet altijd even makkelijk.Essenciál heeft in de voorbije jaren flink wat ervaring opgedaan in verschillende domeinen van de ‘supply chain’. Studie, raadgeving en implementatie vormden de rode draad doorheen die projecten. Wij kunnen u dus helpen bij het evalueren en bijsturen van processen in de aankoop, de planning, de opslag en de distributie. Daarbij is het totaalplaatje de basis.De goederenstroom bestaat uit verschillende onderdelen. Op elk van onderstaande deeldomeinen bieden wij u ondersteuning aan.

Bij planning gaat het steeds om het vooraf bepalen van doelstellingen en de inzet van middelen op de juiste moment en manier. De supply chain planning heeft betrekking op de hele goederenketen: aankoop, productie, distributie en afroep. Daarbij denken we zowel op langere termijn (forecasting) als op korte termijn (dagelijkse planning en opvolging, rapportering, levering en facturatie).
Wij hebben zelf met heel wat systemen gewerkt en kunnen dus meedenken met uw medewerkers. Zo komen we samen tot de meest geschikte werkmethoden.
Op basis van die analyse stellen we u dan een systeem voor. Wij begeleiden u bij de keuze voor de ondersteunende software tot en met het afsluiten van het contract en de implementatie. Als het nodig blijkt om een systeem op maat uit te werken, stellen we ook onze professionele ervaring ter beschikking om samen met u het traject van offerte tot uitvoering te doorlopen.
De goederenstroom beperkt zich niet tot de aanvoer. Uiteraard moeten die goederen ook efficiënt bij de klanten terechtkomen. We zoeken voor u de oplossing die aan een correcte kostprijs de gewenste of maximale kostprijs biedt. Verschillende elementen horen daarbij: plaats en vorm van het magazijn, interne organisatie en processen, en de aanpak van de distributie.
Samen met u leggen we de krijtlijnen vast waaraan de logistieke dienstverlener zich zal moeten houden. Wij kunnen voor u de beste partner selecteren. Dat doen we in alle objectiviteit vanuit onze onafhankelijke positie. Wij onderhandelen voor u met verschillende dienstverleners, ronden het contract af en volgen de implementatie op.
De goederenketen start met de aankoop. Dat is meteen ook uw eerste kans om efficiënt aan de supply chain te beginnen. Iedere besparing op uw aankopen leidt onmiddellijk tot een hogere winst. Uiteraard moet u daarbij het juiste evenwicht vinden. Voor sommige meer strategische producten mikt u op een langetermijnrelatie, voor andere speelt alleen de prijs een rol. Dat vereist dus een aangepaste aanpak.
Wij bekijken uw portfolio en analyseren uw aanpak. Daarna werken we een actieplan uit waardoor uw aankooporganisatie nog beter aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen. Indien nodig begeleiden we uw medewerkers in dat veranderingsproces.
• Major Sportswear and Equipment Company
• Supergroup (South Africa)
• G4S
• Paperpack
• Belgian Post
• Spanolux
• Hansen Transmissions
• Atlas Copco
• PEC
• Mobistar NV
• Novartis
• ING
• Tenneco Automotive
• Breva NV
• Manuport Group
• Major International Trimodal Forwarding Company
• Sociaal Fonds voor Goederenvervoer
• Tolimpex.

Essenciál BVBA - Millegemweg 46 - 2531 Vremde - Tel. +32 3 455 90 50 - Fax +32 3 455 90 50